۱۳۸۸ تیر ۲۶, جمعه

خر ولایت در سراشیبی سقوط

امروز هاشمی رفسنجانی خود را به مردم نزدیک کرد و سیاستمدارانه آنچه را که بایسته می بود، گفت. خامنه ای هم حساب کار دستش آمد و دانست که اوضاع بر وفق مراد او نیست و خر ولایت در سراشیبی سقوطی زشت قرار دارد. سقوطی که هم خر را از پای در می آورد، هم سواره اش را نابود خواهد کرد.

همچنان به مقاومت مدنی و نافرمانی های لازم ادامه دهیم تا نهال سبزمان روز به به روز قد بکشد و درختی شود تنومند. درختی که سایه گستر همه مردم ایران باشد. باور کنیم چیزی به پایان عمر دیکتاتوری سی ساله باقی نمانده است. این را به همه بگوییم و همچنان بتازیم... بتازیم تا روزی که عنان اختیار را از دستان این مردک زورگوی بیشرم بگیریم و به ملت ایران تحویل دهیم.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر